دسته بندی محصولات لیست برند
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - سینک ظرفشویی توکار اخوان

فیلتر
قیمت

 • از0تومان تا5,487,000تومان
کارکرد
 • توکار
 • روکار
 • زیرکورینی
جنس
 • استیل
 • شیشه
 • گرانیت
تعداد لگن
 • یک لگن
 • یک و نیم لگن
 • دو لگن
 • دو و نیم لگن
 • سه لگن
 • نیم لگن
عمق لگن
 • 13 سانتیمتر
 • 14 سانتیمتر
 • 15 سانتیمتر
 • 16 سانتیمتر
 • 17 سانتیمتر
 • 18 سانتیمتر
 • 19 سانتیمتر
 • 20 سانتیمتر
 • 21 سانتیمتر
 • 22 سانتیمتر
 • 23 سانتیمتر
 • 24 سانتیمتر
 • 25 سانتیمتر
 • 12 سانتیمتر
سرریز لگن
 • دارد
 • ندارد
سرریز سینی
 • دارد
 • ندارد
جای مایع ظرفشویی
 • دارد
 • ندارد
logo
سینک ظرفشویی اخوان کد 6New

سینک ظرفشویی اخوان کد 6New

1,541,000 تومان 1,901,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 8

سینک ظرفشویی اخوان کد 8

1,825,000 تومان 2,252,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12

سینک ظرفشویی اخوان کد 12

1,661,000 تومان 2,050,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 14

سینک ظرفشویی اخوان کد 14

1,196,000 تومان 1,475,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 18

سینک ظرفشویی اخوان کد 18

1,456,000 تومان 1,796,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 20

سینک ظرفشویی اخوان کد 20

953,000 تومان 1,176,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 21

سینک ظرفشویی اخوان کد 21

824,000 تومان 1,017,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 22

سینک ظرفشویی اخوان کد 22

500,000 تومان 616,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 47

سینک ظرفشویی اخوان کد 47

1,696,000 تومان 2,093,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 49

سینک ظرفشویی اخوان کد 49

1,833,000 تومان 2,262,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 72

سینک ظرفشویی اخوان کد 72

1,535,000 تومان 1,894,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 73

سینک ظرفشویی اخوان کد 73

1,445,000 تومان 1,783,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 108

سینک ظرفشویی اخوان کد 108

1,315,000 تومان 1,622,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 109

سینک ظرفشویی اخوان کد 109

1,267,000 تومان 1,563,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 130

سینک ظرفشویی اخوان کد 130

1,688,000 تومان 2,083,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 136

سینک ظرفشویی اخوان کد 136

976,000 تومان 1,204,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 139

سینک ظرفشویی اخوان کد 139

1,444,000 تومان 1,781,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 141

سینک ظرفشویی اخوان کد 141

1,556,000 تومان 1,920,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 145

سینک ظرفشویی اخوان کد 145

1,625,000 تومان 2,005,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 147

سینک ظرفشویی اخوان کد 147

1,625,000 تومان 2,005,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 147NEW

سینک ظرفشویی اخوان کد 147NEW

1,853,000 تومان 2,287,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 157

سینک ظرفشویی اخوان کد 157

1,319,000 تومان 1,628,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 158

سینک ظرفشویی اخوان کد 158

1,319,000 تومان 1,628,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 159

سینک ظرفشویی اخوان کد 159

1,625,000 تومان 2,005,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 159NEW

سینک ظرفشویی اخوان کد 159NEW

1,785,000 تومان 2,202,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 160

سینک ظرفشویی اخوان کد 160

1,566,000 تومان 1,932,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 161

سینک ظرفشویی اخوان کد 161

910,000 تومان 1,122,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 161SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 161SP

977,000 تومان 1,205,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 165

سینک ظرفشویی اخوان کد 165

961,000 تومان 1,185,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 165SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 165SP

1,029,000 تومان 1,269,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S1

سینک ظرفشویی اخوان کد S1

2,155,000 تومان 2,660,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 300

سینک ظرفشویی اخوان کد 300

2,438,000 تومان 3,009,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 300S

سینک ظرفشویی اخوان کد 300S

2,142,000 تومان 2,643,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 302

سینک ظرفشویی اخوان کد 302

2,438,000 تومان 3,009,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 302S

سینک ظرفشویی اخوان کد 302S

2,142,000 تومان 2,643,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 304

سینک ظرفشویی اخوان کد 304

2,438,000 تومان 3,009,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 304S

سینک ظرفشویی اخوان کد 304S

2,142,000 تومان 2,643,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 306

سینک ظرفشویی اخوان کد 306

2,258,000 تومان 2,787,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 306S

سینک ظرفشویی اخوان کد 306S

1,962,000 تومان 2,421,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 308

سینک ظرفشویی اخوان کد 308

2,258,000 تومان 2,787,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 308S

سینک ظرفشویی اخوان کد 308S

1,962,000 تومان 2,421,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 310

سینک ظرفشویی اخوان کد 310

2,258,000 تومان 2,787,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 310S

سینک ظرفشویی اخوان کد 310S

1,962,000 تومان 2,421,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 312

سینک ظرفشویی اخوان کد 312

1,581,000 تومان 1,951,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 314

سینک ظرفشویی اخوان کد 314

1,581,000 تومان 1,951,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 316

سینک ظرفشویی اخوان کد 316

1,581,000 تومان 1,951,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 318

سینک ظرفشویی اخوان کد 318

2,228,000 تومان 2,750,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 318S

سینک ظرفشویی اخوان کد 318S

1,932,000 تومان 2,384,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 322

سینک ظرفشویی اخوان کد 322

2,130,000 تومان 2,628,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 324

سینک ظرفشویی اخوان کد 324

2,567,000 تومان 3,168,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 324S

سینک ظرفشویی اخوان کد 324S

2,287,000 تومان 2,822,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 326

سینک ظرفشویی اخوان کد 326

2,417,000 تومان 2,983,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 326S

سینک ظرفشویی اخوان کد 326S

2,137,000 تومان 2,638,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 328

سینک ظرفشویی اخوان کد 328

2,036,000 تومان 2,512,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 328S

سینک ظرفشویی اخوان کد 328S

1,740,000 تومان 2,147,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 330

سینک ظرفشویی اخوان کد 330

3,649,000 تومان 4,504,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 332

سینک ظرفشویی اخوان کد 332

4,068,000 تومان 5,021,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 334

سینک ظرفشویی اخوان کد 334

2,764,000 تومان 3,412,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 336

سینک ظرفشویی اخوان کد 336

2,221,000 تومان 2,741,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 338

سینک ظرفشویی اخوان کد 338

2,142,000 تومان 2,644,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 340

سینک ظرفشویی اخوان کد 340

1,859,000 تومان 2,294,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 342

سینک ظرفشویی اخوان کد 342

1,445,000 تومان 1,782,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 344

سینک ظرفشویی اخوان کد 344

1,363,000 تومان 1,681,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 346

سینک ظرفشویی اخوان کد 346

4,445,000 تومان 5,487,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 348

سینک ظرفشویی اخوان کد 348

3,098,000 تومان 3,824,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 350

سینک ظرفشویی اخوان کد 350

2,451,000 تومان 3,025,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 354

سینک ظرفشویی اخوان کد 354

3,888,000 تومان 4,799,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 358

سینک ظرفشویی اخوان کد 358

2,069,000 تومان 2,553,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 360

سینک ظرفشویی اخوان کد 360

1,848,000 تومان 2,280,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 368

سینک ظرفشویی اخوان کد 368

1,348,000 تومان 1,663,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 368S

سینک ظرفشویی اخوان کد 368S

1,106,000 تومان 1,364,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 376

سینک ظرفشویی اخوان کد 376

2,138,000 تومان 2,638,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 376S

سینک ظرفشویی اخوان کد 376S

1,841,000 تومان 2,272,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 380

سینک ظرفشویی اخوان کد 380

2,248,000 تومان 2,774,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 380S

سینک ظرفشویی اخوان کد 380S

1,952,000 تومان 2,409,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 382

سینک ظرفشویی اخوان کد 382

1,468,000 تومان 1,811,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 384

سینک ظرفشویی اخوان کد 384

1,448,000 تومان 1,787,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 384S

سینک ظرفشویی اخوان کد 384S

1,207,000 تومان 1,489,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 385

سینک ظرفشویی اخوان کد 385

1,448,000 تومان 1,787,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 385S

سینک ظرفشویی اخوان کد 385S

1,207,000 تومان 1,489,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 500

سینک ظرفشویی اخوان کد 500

2,061,000 تومان 2,543,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 500S

سینک ظرفشویی اخوان کد 500S

1,761,000 تومان 2,173,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 501

سینک ظرفشویی اخوان کد 501

2,042,000 تومان 2,519,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 501S

سینک ظرفشویی اخوان کد 501S

1,742,000 تومان 2,150,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 600

سینک ظرفشویی اخوان کد 600

3,198,000 تومان 3,947,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 600S

سینک ظرفشویی اخوان کد 600S

2,610,000 تومان 3,221,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 601

سینک ظرفشویی اخوان کد 601

3,198,000 تومان 3,947,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 601S

سینک ظرفشویی اخوان کد 601S

2,610,000 تومان 3,221,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 1

سینک ظرفشویی اخوان کد 1

819,000 تومان 1,010,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 2

سینک ظرفشویی اخوان کد 2

1,265,000 تومان 1,561,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 4

سینک ظرفشویی اخوان کد 4

1,478,000 تومان 1,823,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 6

سینک ظرفشویی اخوان کد 6

1,633,000 تومان 2,015,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10

سینک ظرفشویی اخوان کد 10

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 16

سینک ظرفشویی اخوان کد 16

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 19

سینک ظرفشویی اخوان کد 19

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 65

سینک ظرفشویی اخوان کد 65

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 67

سینک ظرفشویی اخوان کد 67

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 69

سینک ظرفشویی اخوان کد 69

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 71

سینک ظرفشویی اخوان کد 71

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 82

سینک ظرفشویی اخوان کد 82

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 88

سینک ظرفشویی اخوان کد 88

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 113

سینک ظرفشویی اخوان کد 113

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 114

سینک ظرفشویی اخوان کد 114

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 119

سینک ظرفشویی اخوان کد 119

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 136CR

سینک ظرفشویی اخوان کد 136CR

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 136NEW-CRSP

سینک ظرفشویی اخوان کد 136NEW-CRSP

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 138

سینک ظرفشویی اخوان کد 138

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 140

سینک ظرفشویی اخوان کد 140

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 164

سینک ظرفشویی اخوان کد 164

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 15343A-2

سینک ظرفشویی اخوان کد 15343A-2

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 6CR

سینک ظرفشویی اخوان کد 6CR

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 15

سینک ظرفشویی اخوان کد 15

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 43

سینک ظرفشویی اخوان کد 43

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 44

سینک ظرفشویی اخوان کد 44

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 110

سینک ظرفشویی اخوان کد 110

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 156

سینک ظرفشویی اخوان کد 156

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 9343

سینک ظرفشویی اخوان کد 9343

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 301

سینک ظرفشویی اخوان کد 301

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 303

سینک ظرفشویی اخوان کد 303

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 305

سینک ظرفشویی اخوان کد 305

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 307

سینک ظرفشویی اخوان کد 307

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 309

سینک ظرفشویی اخوان کد 309

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 311

سینک ظرفشویی اخوان کد 311

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 313

سینک ظرفشویی اخوان کد 313

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 315

سینک ظرفشویی اخوان کد 315

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 317

سینک ظرفشویی اخوان کد 317

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 382S

سینک ظرفشویی اخوان کد 382S

ناموجود
19%

آشنایی با برند اخوان

شرکت اخوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه های فعال در زمینه ی تجهیزات آشپزخانه است. مجموعه اخوان در سال 1348 تاسیس شد و با سابقه ی درخشان در تولید انواع سینک ظرفشویی، اجاق گاز فردار، فر توکار، هود آشپزخانه و گازرومیزی می باشد که جایگاه خیلی خوبی را در آشپزخانه های ایرانی به خود اختصاص داده است. مهمترین دلایلی که اخوان را به برندی محبوب و پر طرفدار تبدیل کرده است در وهله اول کیفیت و تنوع بالای محصولات آن و همینطور خدمات پس از فروش گسترده این برند می باشد. برند اخوان با داشتن نماینده های معتبر در سراسر کشور امکان خدمات و پشتیبانی در سریع ترین زمان را برای مشتریان خود فراهم آورده است. این شرکت معتبر دارای گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استاندارد اروپا و ایران و دارنده تندیس طلایی کیفیت از سوییس و آلمان است.

سینک ظرفشویی توکار اخوان

سینک ظرفشویی را باید پرکاربرد ترین وسیله در آشپزخانه ها به شمار آورد که نه فقط در منازل مسکونی بله هر نوع ساختمانی با کاربری متفاوت نیازمند یک سینک ظرفشویی می باشد. فاکتورهای مهمی در خرید سینک ظرفشویی اهمیت دارد که مهم ترین آن را می توان توجه به نوع سینک از لحاظ نصب در آشپزخانه ها در نظر گرفت. دقت در انتخاب جهت لگن ها و سینی در انواع سینک ها نیز از الزامات مهم در هنگام انتخاب و خرید است. 
سینک ظرفشویی توکار اخوان را می توان پرفروش ترین محصول شرکت اخوان دانست. که در مدل های متفاوت با ظاهری زیبا طراحی و تولید می شوند، سینک توکار اخوان از ورقه های استیل با کیفیت با ضحامت 0.8 تا 1 میلیمتری در مدل های تک لگن، یک و نیم لگن و دو لگن با اندازه ای متفاوت ساخته می شود . سینک اخوان در طرح های مستطیل، دایره، گوشه و پروانه ای طراحی و روانه بازار می شوند. این تنوع در اندازه های سینک به مشتریان این امکان را می دهد که با توجه به فضای آشپزخانه ی خود بهترین انتخاب را داشته باشند. عمق لگن ها در سینک توکار اخوان از 14 تا 24 سانتیمتر است . همچنین به همراه سینک توکار اخوان معمولا لوازم جانبی اعم از جامایع، تخته گوشت شیشه ای یا تخته گوشت پلاستیکی، سبد پلاستیکی، لگن پلاستیکی، سبد فلزی و... عرضه می شود.
 

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0