دسته بندی محصولات لیست برند
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - سینک ظرفشویی روکار اخوان

فیلتر
قیمت

 • از0تومان تا11,930,000تومان
کارکرد
 • توکار
 • روکار
 • زیرکورینی
جنس
 • استیل
 • شیشه
 • گرانیت
تعداد لگن
 • یک لگن
 • یک و نیم لگن
 • دو لگن
 • دو و نیم لگن
 • سه لگن
 • نیم لگن
عمق لگن
 • 13 سانتیمتر
 • 14 سانتیمتر
 • 15 سانتیمتر
 • 16 سانتیمتر
 • 17 سانتیمتر
 • 18 سانتیمتر
 • 19 سانتیمتر
 • 20 سانتیمتر
 • 21 سانتیمتر
 • 22 سانتیمتر
 • 23 سانتیمتر
 • 24 سانتیمتر
 • 25 سانتیمتر
 • 12 سانتیمتر
سرریز لگن
 • دارد
 • ندارد
سرریز سینی
 • دارد
 • ندارد
جای مایع ظرفشویی
 • دارد
 • ندارد
logo
سینک ظرفشویی اخوان کد 23

سینک ظرفشویی اخوان کد 23

1,581,000 تومان 1,950,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 25

سینک ظرفشویی اخوان کد 25

1,748,000 تومان 2,156,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 27

سینک ظرفشویی اخوان کد 27

1,376,000 تومان 1,698,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 31

سینک ظرفشویی اخوان کد 31

1,233,000 تومان 1,521,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 36

سینک ظرفشویی اخوان کد 36

1,491,000 تومان 1,840,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 52

سینک ظرفشویی اخوان کد 52

1,060,000 تومان 1,308,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 60

سینک ظرفشویی اخوان کد 60

1,604,000 تومان 1,980,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 74

سینک ظرفشویی اخوان کد 74

1,567,000 تومان 1,934,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 75

سینک ظرفشویی اخوان کد 75

1,480,000 تومان 1,826,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 111

سینک ظرفشویی اخوان کد 111

1,322,000 تومان 1,631,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 112

سینک ظرفشویی اخوان کد 112

1,424,000 تومان 1,757,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 121

سینک ظرفشویی اخوان کد 121

923,000 تومان 1,139,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 121SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 121SP

985,000 تومان 1,215,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 123

سینک ظرفشویی اخوان کد 123

582,000 تومان 718,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 124

سینک ظرفشویی اخوان کد 124

501,000 تومان 618,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 125

سینک ظرفشویی اخوان کد 125

619,000 تومان 763,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 126

سینک ظرفشویی اخوان کد 126

534,000 تومان 658,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 134

سینک ظرفشویی اخوان کد 134

1,794,000 تومان 2,213,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 142

سینک ظرفشویی اخوان کد 142

1,520,000 تومان 1,875,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 143

سینک ظرفشویی اخوان کد 143

1,548,000 تومان 1,910,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 144

سینک ظرفشویی اخوان کد 144

1,661,000 تومان 2,049,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 146

سینک ظرفشویی اخوان کد 146

1,749,000 تومان 2,158,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 148

سینک ظرفشویی اخوان کد 148

1,749,000 تومان 2,158,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 148New

سینک ظرفشویی اخوان کد 148New

1,969,000 تومان 2,430,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 150

سینک ظرفشویی اخوان کد 150

875,000 تومان 1,079,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 150SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 150SP

934,000 تومان 1,152,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 151

سینک ظرفشویی اخوان کد 151

775,000 تومان 955,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 151SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 151SP

834,000 تومان 1,028,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 152

سینک ظرفشویی اخوان کد 152

875,000 تومان 1,079,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 152SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 152SP

934,000 تومان 1,152,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 153

سینک ظرفشویی اخوان کد 153

775,000 تومان 955,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 153SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 153SP

834,000 تومان 1,028,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 154

سینک ظرفشویی اخوان کد 154

875,000 تومان 1,079,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 154SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 154SP

934,000 تومان 1,152,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 155

سینک ظرفشویی اخوان کد 155

775,000 تومان 955,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 155SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 155SP

834,000 تومان 1,028,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 162

سینک ظرفشویی اخوان کد 162

1,749,000 تومان 2,158,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 163SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 163SP

820,000 تومان 1,011,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 166SP

سینک ظرفشویی اخوان کد 166SP

1,019,000 تومان 1,256,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S3

سینک ظرفشویی اخوان کد S3

3,825,000 تومان 4,722,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S11

سینک ظرفشویی اخوان کد S11

8,335,000 تومان 10,290,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S14

سینک ظرفشویی اخوان کد S14

3,385,000 تومان 4,179,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S15

سینک ظرفشویی اخوان کد S15

4,200,000 تومان 5,184,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S16

سینک ظرفشویی اخوان کد S16

7,240,000 تومان 8,938,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S17

سینک ظرفشویی اخوان کد S17

8,002,000 تومان 9,879,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S18

سینک ظرفشویی اخوان کد S18

9,664,000 تومان 11,930,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی مدل 502

سینک ظرفشویی اخوان کد 502

2,213,000 تومان 2,731,000 تومان
19%
سینک ظرفشویی مدل 502S

سینک ظرفشویی اخوان کد 502S

1,913,000 تومان 2,361,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی مدل 503

سینک ظرفشویی اخوان کد 503

2,192,000 تومان 2,705,400 تومان
19%
سینک ظرفشویی مدل 503S

سینک ظرفشویی اخوان کد 503S

1,893,000 تومان 2,336,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 320

سینک ظرفشویی اخوان کد 320

2,366,000 تومان 2,920,200 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 320S

سینک ظرفشویی اخوان کد 320S

2,070,000 تومان 2,554,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان مدل 325

سینک ظرفشویی اخوان کد 325

2,697,000 تومان 3,328,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 325S

سینک ظرفشویی اخوان کد 325S

2,417,000 تومان 2,983,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 362

سینک ظرفشویی اخوان کد 362

1,968,000 تومان 2,428,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 364

سینک ظرفشویی اخوان کد 364

1,488,000 تومان 1,836,700 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 364S

سینک ظرفشویی اخوان کد 364S

1,288,000 تومان 1,589,600 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 370

سینک ظرفشویی اخوان کد 370

1,348,000 تومان 1,663,100 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 370S

سینک ظرفشویی اخوان کد 370S

1,106,000 تومان 1,364,900 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 372

سینک ظرفشویی اخوان کد 372

1,278,000 تومان 1,577,500 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 372S

سینک ظرفشویی اخوان کد 372S

1,037,000 تومان 1,279,300 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 378

سینک ظرفشویی اخوان کد 378

2,519,000 تومان 3,109,800 تومان
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 25SD

سینک ظرفشویی اخوان کد 25SD

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 25CR

سینک ظرفشویی اخوان کد 25CR

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 32

سینک ظرفشویی اخوان کد 32

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 33

سینک ظرفشویی اخوان کد 33

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 35

سینک ظرفشویی اخوان کد 35

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 37

سینک ظرفشویی اخوان کد 37

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 38

سینک ظرفشویی اخوان کد 38

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 39

سینک ظرفشویی اخوان کد 39

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 39S

سینک ظرفشویی اخوان کد 39S

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 40

سینک ظرفشویی اخوان کد 40

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 40S

سینک ظرفشویی اخوان کد 40S

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 53

سینک ظرفشویی اخوان کد 53

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 57

سینک ظرفشویی اخوان کد 57

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 59

سینک ظرفشویی اخوان کد 59

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 61

سینک ظرفشویی اخوان کد 61

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 80

سینک ظرفشویی اخوان کد 80

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 103

سینک ظرفشویی اخوان کد 103

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 115

سینک ظرفشویی اخوان کد 115

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 116

سینک ظرفشویی اخوان کد 116

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 127

سینک ظرفشویی اخوان کد 127

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 133

سینک ظرفشویی اخوان کد 133

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 149

سینک ظرفشویی اخوان کد 149

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 8050A

سینک ظرفشویی اخوان کد 8050A

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10050B-1

سینک ظرفشویی اخوان کد 10050B-1

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10050CR-6

سینک ظرفشویی اخوان کد 10050CR-6

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10060A-1

سینک ظرفشویی اخوان کد 10060A-1

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10060CR-6

سینک ظرفشویی اخوان کد 10060CR-6

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050A

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050A

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050CR-4

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050CR-4

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050CR-9

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050CR-9

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050NEW

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050NEW

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050AN

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050AN

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12060AN

سینک ظرفشویی اخوان کد 12060AN

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12060CR-4

سینک ظرفشویی اخوان کد 12060CR-4

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 14050A

سینک ظرفشویی اخوان کد 14050A

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 15050A-1

سینک ظرفشویی اخوان کد 15050A-1

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 15050A-2

سینک ظرفشویی اخوان کد 15050A-2

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 16050A-2

سینک ظرفشویی اخوان کد 16050A-2

تماس با فروشگاه
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 29

سینک ظرفشویی اخوان کد 29

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 41

سینک ظرفشویی اخوان کد 41

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 51

سینک ظرفشویی اخوان کد 51

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 55

سینک ظرفشویی اخوان کد 55

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 104

سینک ظرفشویی اخوان کد 104

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 135

سینک ظرفشویی اخوان کد 135

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 8060B

سینک ظرفشویی اخوان کد 8060B

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 10050B-2

سینک ظرفشویی اخوان کد 10050B-2

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 12050New-s

سینک ظرفشویی اخوان کد 12050NEW-S

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 18050A-2

سینک ظرفشویی اخوان کد 18050A-2

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S2

سینک ظرفشویی اخوان کد S2

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S4

سینک ظرفشویی اخوان کد S4

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S5

سینک ظرفشویی اخوان کد S5

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S6

سینک ظرفشویی اخوان کد S6

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S7

سینک ظرفشویی اخوان کد S7

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S8

سینک ظرفشویی اخوان کد S8

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S9

سینک ظرفشویی اخوان کد S9

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S10

سینک ظرفشویی اخوان کد S10

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S12

سینک ظرفشویی اخوان کد S12

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد S13

سینک ظرفشویی اخوان کد S13

ناموجود
19%
سینک ظرفشویی اخوان کد 378S

سینک ظرفشویی اخوان کد 378S

ناموجود
19%

 

آشنایی با برند اخوان

شرکت اخوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه های فعال در زمینه ی تجهیزات آشپزخانه است. مجموعه اخوان در سال 1348 تاسیس شد و با سابقه ی درخشان در تولید انواع سینک ظرفشویی، اجاق گاز فردار، فر توکار، هود آشپزخانه و گازرومیزی می باشد که جایگاه خیلی خوبی را در آشپزخانه های ایرانی به خود اختصاص داده است. مهمترین دلایلی که اخوان را به برندی محبوب و پر طرفدار تبدیل کرده است در وهله اول کیفیت و تنوع بالای محصولات آن و همینطور خدمات پس از فروش گسترده این برند می باشد. برند اخوان با داشتن نماینده های معتبر در سراسر کشور امکان خدمات و پشتیبانی در سریع ترین زمان را برای مشتریان خود فراهم آورده است. این شرکت معتبر دارای گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استاندارد اروپا و ایران و دارنده تندیس طلایی کیفیت از سوییس و آلمان است.

سینک ظرفشویی روکار اخوان

سینک ظرفشویی را باید پرکاربرد ترین وسیله در آشپزخانه ها به شمار آورد که نه فقط در منازل مسکونی بله هر نوع ساختمانی با کاربری متفاوت نیازمند یک سینک ظرفشویی می باشد. فاکتورهای مهمی در خرید سینک ظرفشویی اهمیت دارد که مهم ترین آن را می توان توجه به نوع سینک از لحاظ نصب در آشپزخانه ها در نظر گرفت. دقت در انتخاب جهت لگن ها و سینی در انواع سینک ها نیز از الزامات مهم در هنگام انتخاب و خرید است. 

سینک ظرفشویی روکار اخوان را می توان قدیمی ترین سینک شرکت اخوان دانست. که در مدل های متفاوت با ظاهری زیبا طراحی و تولید می شوند، سینک روکار تولید شده توسط برند اخوان از ورقه های استیل با کیفیت با ضحامت 0.6 تا 1 میلیمتری در مدل های تک لگن، یک و نیم لگن و دو لگن با اندازه ای متفاوت ساخته می شود . این تنوع در اندازه های سینک به مشتریان این امکان را می دهد که با توجه به فضای آشپزخانه ی خود بهترین انتخاب را داشته باشند.عمق لگن ها در سینک روکار اخوان از 14 تا 24 سانتیمتر است . همچنین به همراه سینک روکار اخوان معمولا لوازم جانبی اعم از جامایع، تخته گوشت شیشه ای یا تخته گوشت پلاستیکی، سبد پلاستیکی، لگن پلاستیکی، سبد فلزی و... عرضه می شود.

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0