دسته بندی محصولات لیست برند
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - گاز رومیزی شیشه ای اخوان

فیلتر
قیمت

 • از0تومان تا14,100,000تومان
کارکرد
 • برقی
 • گازی
جنس
 • استیل
 • شیشه
 • شیشه و استیل
 • لعابی
 • شیشه سرامیکی
قطعات اصلی
 • ایرانی
 • خارجی
تعداد شعله
 • یک شعله
 • دو شعله
 • سه شعله
 • چهار شعله
 • پنج شعله
 • شش شعله
شعله پلوپز
 • دارد
 • ندارد
موقعیت پلوپز
 • وسط
 • کنار
logo
گاز رومیزی کد Gi-4 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-4 اخوان

2,244,000 تومان 2,770,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-6 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-6 اخوان

2,293,000 تومان 2,830,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-23 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-23 اخوان

1,450,000 تومان 1,790,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-24 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-24 اخوان

2,682,000 تومان 3,310,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-24-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-24-S اخوان

2,754,000 تومان 3,400,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-35 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-35 اخوان

2,690,000 تومان 3,320,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-35-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-35-S اخوان

2,690,000 تومان 3,320,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-96 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-96 اخوان

2,495,000 تومان 3,080,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-97 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-97 اخوان

1,977,000 تومان 2,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-132 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-132 اخوان

2,787,000 تومان 3,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-132-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-132-S اخوان

2,787,000 تومان 3,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-134 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-134 اخوان

2,123,000 تومان 2,620,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-137 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-137 اخوان

2,787,000 تومان 3,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-137-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-137-S اخوان

2,787,000 تومان 3,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-139-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-139-S اخوان

2,787,000 تومان 3,440,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-142 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-142 اخوان

2,746,000 تومان 3,390,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G1-HE

گاز رومیزی اخوان کد G1-HE

1,701,000 تومان 2,100,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G3-HE

گاز رومیزی اخوان کد G3-HE

2,730,000 تومان 3,370,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G4-HE

گاز رومیزی اخوان کد G4-HE

2,860,000 تومان 3,530,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G6

گاز رومیزی اخوان کد G6

2,884,000 تومان 3,560,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G7

گاز رومیزی اخوان کد G7

3,038,000 تومان 3,750,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G8

گاز رومیزی اخوان کد G8

2,682,000 تومان 3,310,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G23-HE

گاز رومیزی اخوان کد G23-HE

1,750,000 تومان 2,160,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G24-HE

گاز رومیزی اخوان کد G24-HE

3,735,000 تومان 4,610,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G24-HE-S

گاز رومیزی اخوان کد G24-HE-S

3,775,000 تومان 4,660,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G29

گاز رومیزی اخوان کد G29

3,216,000 تومان 3,970,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G30

گاز رومیزی اخوان کد G30

3,532,000 تومان 4,360,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G31

گاز رومیزی اخوان کد G31

2,187,000 تومان 2,700,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G32

گاز رومیزی اخوان کد G32

2,479,000 تومان 3,060,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G35-HE

گاز رومیزی اخوان کد G35-HE

3,824,000 تومان 4,720,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G35-HE-S

گاز رومیزی اخوان کد G35-HE-S

3,824,000 تومان 4,720,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G38

گاز رومیزی اخوان کد G38

2,382,000 تومان 2,940,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G43

گاز رومیزی اخوان کد G43

1,604,000 تومان 1,980,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G93-HE

گاز رومیزی اخوان کد G93-HE

2,560,000 تومان 3,160,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G95-HE

گاز رومیزی اخوان کد G95-HE

2,349,000 تومان 2,900,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G96

گاز رومیزی اخوان کد G96

3,151,000 تومان 3,890,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G97-HE

گاز رومیزی اخوان کد G97-HE

2,301,000 تومان 2,840,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G111

گاز رومیزی اخوان کد G111

3,062,000 تومان 3,780,000 تومان
19%
گاز رومیزی اخوان کد G114

گاز رومیزی اخوان کد G114

3,143,000 تومان 3,880,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V8 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V8

4,326,000 تومان 5,340,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V8-S اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V8-S

4,326,000 تومان 5,340,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V13 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V13

3,978,000 تومان 4,910,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V14 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V14

4,050,000 تومان 5,000,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V15 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V15

3,978,000 تومان 4,910,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V16 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V16

4,050,000 تومان 5,000,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V19 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V19

4,002,000 تومان 4,940,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V24 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V24

3,864,000 تومان 4,770,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V25 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V25

3,864,000 تومان 4,770,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V26 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V26

3,492,000 تومان 4,310,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V28 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V28

3,216,000 تومان 3,970,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V29 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V29

1,831,000 تومان 2,260,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد V30 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V30

1,685,000 تومان 2,080,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد GT300 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد GT300

11,421,000 تومان 14,100,000 تومان
19%
گاز رومیزی کد Gi-138-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi-138-S اخوان

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد Gi-140 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-140 اخوان

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد Gi-141 اخوان

گاز رومیزی کد Gi-141 اخوان

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G94

گاز رومیزی اخوان کد G94

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G100

گاز رومیزی اخوان کد G100

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G108

گاز رومیزی اخوان کد G108

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G109

گاز رومیزی اخوان کد G109

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G110

گاز رومیزی اخوان کد G110

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G119

گاز رومیزی اخوان کد G119

ناموجود
19%
گاز رومیزی اخوان کد G120

گاز رومیزی اخوان کد G120

ناموجود
19%
گاز رومیزی مدل G142

گاز رومیزی اخوان کد G142

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V6 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V6

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V7 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V7

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V7-S اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V7-S

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V9 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V9

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V20 اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V20

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد V20-B اخوان

گاز رومیزی اخوان کد V20-B

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد OS1 اخوان

گاز رومیزی کد OS1 اخوان

ناموجود
19%
گاز رومیزی کد OS3 اخوان

گاز رومیزی کد OS3 اخوان

ناموجود
19%

 

آشنایی با برند اخوان

شرکت اخوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه های فعال در زمینه ی تجهیزات آشپزخانه است. مجموعه اخوان در سال 1348 تاسیس شد و با سابقه ی درخشان در تولید انواع سینک ظرفشویی، اجاق گاز فردار، فر توکار، هود آشپزخانه و گازرومیزی می باشد که جایگاه خیلی خوبی را در آشپزخانه های ایرانی به خود اختصاص داده است. مهمترین دلایلی که اخوان را به برندی محبوب و پر طرفدار تبدیل کرده است در وهله اول کیفیت و تنوع بالای محصولات آن و همینطور خدمات پس از فروش گسترده این برند می باشد. برند اخوان با داشتن نماینده های معتبر در سراسر کشور امکان خدمات و پشتیبانی در سریع ترین زمان را برای مشتریان خود فراهم آورده است. این شرکت معتبر دارای گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استاندارد اروپا و ایران و دارنده تندیس طلایی کیفیت از سوییس و آلمان است.

گاز رومیزی شیشه ای اخوان

گاز صفحه ای شیشه ای برند اخوان از شیشه سکوریت مقاوم دربرابر ضربه و حرارت با ضخامت بالا با رنگ های سفید و مشکی و در برخی مدل ها با شیشه ی آینه ای در تعداد شعله های متفاوت و اندازه های متنوع تولید می شود. مدل های تولید شده با شیشه های آینه ای گاز کملا ضد لک بوده و نظافت آن بسیار آسان است. گاز رومیزی شیشه ای اخوان از نظر تعداد شعله به چهار دسته گروه بندی می شوند که شامل گاز شیشه ای پنج شعله اخوان، گاز شیشه ای چهار شعله اخوان، گاز شیشه ای سه شعله اخوان و گاز شیشه ای دو شعله اخوان هستند. گاز رومیزی شیشه ای اخوان در اکثر مدل ها دارای یک شعله پلوپز به صورت مجزا است که عموما در وسط یا کنار گاز تعبیه شده است. گاز رومیزی شیشه ای اخوان نسبت به سایر مدل های گاز رومیزی ظاهری زیبا و مدرن دارد از این رو مناسب برای افرادیست که خواهان یک آشپزخانه منحصر به فرد و مدرن می باشند.

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0