دسته بندی محصولات لیست برند
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - گاز رومیزی شیشه ای میلاد

فیلتر
قیمت

 • از333,200تومان تا3,483,000تومان
کارکرد
 • برقی
 • گازی
جنس
 • استیل
 • شیشه
 • شیشه و استیل
 • لعابی
 • شیشه سرامیکی
قطعات اصلی
 • ایرانی
 • خارجی
تعداد شعله
 • یک شعله
 • دو شعله
 • سه شعله
 • چهار شعله
 • پنج شعله
 • شش شعله
شعله پلوپز
 • دارد
 • ندارد
موقعیت پلوپز
 • وسط
 • کنار
logo
گاز رومیزی میلاد مدل G59

گاز رومیزی میلاد مدل G59

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G60

گاز رومیزی میلاد مدل G60

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G62

گاز رومیزی میلاد مدل G62

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G65

گاز رومیزی میلاد مدل G65

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G66

گاز رومیزی میلاد مدل G66

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G67

گاز رومیزی میلاد مدل G67

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G68

گاز رومیزی میلاد مدل G68

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G69

گاز رومیزی میلاد مدل G69

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G70

گاز رومیزی میلاد مدل G70

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G71

گاز رومیزی میلاد مدل G71

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G73

گاز رومیزی میلاد مدل G73

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G74

گاز رومیزی میلاد مدل G74

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G75

گاز رومیزی میلاد مدل G75

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G76

گاز رومیزی میلاد مدل G76

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G77

گاز رومیزی میلاد مدل G77

2,829,000 تومان 2,977,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G80B

گاز رومیزی میلاد مدل G80B

3,033,000 تومان 3,192,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G81

گاز رومیزی میلاد مدل G81

3,146,000 تومان 3,311,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G83

گاز رومیزی میلاد مدل G83

3,268,000 تومان 3,440,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G84

گاز رومیزی میلاد مدل G84

2,921,000 تومان 3,074,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G85

گاز رومیزی میلاد مدل G85

2,921,000 تومان 3,074,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G88

گاز رومیزی میلاد مدل G88

2,798,000 تومان 2,945,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G89

گاز رومیزی میلاد مدل G89

2,798,000 تومان 2,945,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G90

گاز رومیزی میلاد مدل G90

2,400,000 تومان 2,526,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G91

گاز رومیزی میلاد مدل G91

2,400,000 تومان 2,526,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G92

گاز رومیزی میلاد مدل G92

2,543,000 تومان 2,676,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G93

گاز رومیزی میلاد مدل G93

2,543,000 تومان 2,676,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G94

گاز رومیزی میلاد مدل G94

2,553,000 تومان 2,687,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G95

گاز رومیزی میلاد مدل G95

2,553,000 تومان 2,687,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G121

گاز رومیزی میلاد مدل G121

2,757,000 تومان 2,902,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G122

گاز رومیزی میلاد مدل G122

2,757,000 تومان 2,902,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G123

گاز رومیزی میلاد مدل G123

3,064,000 تومان 3,225,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G124

گاز رومیزی میلاد مدل G124

3,064,000 تومان 3,225,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G125

گاز رومیزی میلاد مدل G125

3,064,000 تومان 3,225,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G301

گاز رومیزی میلاد مدل G301

3,054,000 تومان 3,214,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G302

گاز رومیزی میلاد مدل G302

3,054,000 تومان 3,214,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G303

گاز رومیزی میلاد مدل G303

3,013,000 تومان 3,171,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G304

گاز رومیزی میلاد مدل G304

3,013,000 تومان 3,171,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G305

گاز رومیزی میلاد مدل G305

3,115,000 تومان 3,278,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G306

گاز رومیزی میلاد مدل G306

3,115,000 تومان 3,278,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G309

گاز رومیزی میلاد مدل G309

317,000 تومان 333,200 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G310

گاز رومیزی میلاد مدل G310

3,166,000 تومان 3,332,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G311

گاز رومیزی میلاد مدل G311

3,166,000 تومان 3,332,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G312

گاز رومیزی میلاد مدل G312

3,309,000 تومان 3,483,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G1

گاز رومیزی میلاد مدل G1

2,992,000 تومان 3,149,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G2

گاز رومیزی میلاد مدل G2

2,921,000 تومان 3,074,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G3

گاز رومیزی میلاد مدل G3

2,992,000 تومان 3,149,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G4

گاز رومیزی میلاد مدل G4

2,921,000 تومان 3,074,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G5

گاز رومیزی میلاد مدل G5

2,451,000 تومان 2,579,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G6

گاز رومیزی میلاد مدل G6

2,451,000 تومان 2,579,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G11

گاز رومیزی میلاد مدل G11

1,010,000 تومان 1,063,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G21

گاز رومیزی میلاد مدل G21

1,429,000 تومان 1,504,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G22

گاز رومیزی میلاد مدل G22

1,429,000 تومان 1,504,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G23

گاز رومیزی میلاد مدل G23

1,348,000 تومان 1,418,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G24

گاز رومیزی میلاد مدل G24

1,429,000 تومان 1,504,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G25

گاز رومیزی میلاد مدل G25

1,429,000 تومان 1,504,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G31

گاز رومیزی میلاد مدل G31

1,736,000 تومان 1,827,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G32

گاز رومیزی میلاد مدل G32

1,807,000 تومان 1,902,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G33

گاز رومیزی میلاد مدل G33

1,736,000 تومان 1,827,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G34

گاز رومیزی میلاد مدل G34

1,685,000 تومان 1,773,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G35

گاز رومیزی میلاد مدل G35

1,807,000 تومان 1,902,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G36

گاز رومیزی میلاد مدل G36

1,838,000 تومان 1,934,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G41

گاز رومیزی میلاد مدل G41

2,042,000 تومان 2,149,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G42

گاز رومیزی میلاد مدل G42

2,196,000 تومان 2,311,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G43

گاز رومیزی میلاد مدل G43

2,267,000 تومان 2,386,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G44

گاز رومیزی میلاد مدل G44

2,073,000 تومان 2,182,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G45

گاز رومیزی میلاد مدل G45

2,298,000 تومان 2,418,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G46

گاز رومیزی میلاد مدل G46

2,532,000 تومان 2,665,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G47

گاز رومیزی میلاد مدل G47

2,420,000 تومان 2,547,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G48

گاز رومیزی میلاد مدل G48

2,226,000 تومان 2,343,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G50

گاز رومیزی میلاد مدل G50

2,809,000 تومان 2,956,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G51

گاز رومیزی میلاد مدل G51

2,809,000 تومان 2,956,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G52

گاز رومیزی میلاد مدل G52

2,809,000 تومان 2,956,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G53

گاز رومیزی میلاد مدل G53

2,809,000 تومان 2,956,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G54

گاز رومیزی میلاد مدل G54

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G55

گاز رومیزی میلاد مدل G55

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G56

گاز رومیزی میلاد مدل G56

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G57

گاز رومیزی میلاد مدل G57

2,860,000 تومان 3,010,000 تومان
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G307

گاز رومیزی میلاد مدل G307

ناموجود
5%
گاز رومیزی میلاد مدل G308

گاز رومیزی میلاد مدل G308

ناموجود
5%

 

آشنایی با برند میلاد

گروه تولیدی صنعتی میلاد در سال ۱۳۹۱ با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبتنی بر تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پس از حدود ۱۰ سال واردات، اقدام به تولید تجهیزات آشپزخانه اعم از انواع سینک ظرفشویی، گاز رومیزی، هود آشپزخانه و فر توکار نموده است و در این راه با استفاده از تکنولوژی روز و مدرن و بهره گیری از نیروی تخصصی و مهندسی گام به عرصه ی تولید نهاد. محصولات میلاد با طراحی فنی و مهندسی و زیبایی منحصر به فرد، با استفاده از تکنولوژی روز دنیا آشپزخانه ای  مدرن و زیبا در خور خانواده ایرانی برای شما به ارمغان می آورد.

گاز رومیزی شیشه ای میلاد

اجاق گاز رومیزی تولیده شده در برند میلاد به دو نوع گاز رومیزی استیل و گاز رومیزی شیشه ای تقسیم بندی می شوند. گاز رومیزی شیشه ای میلاد از شیشه نشکن سکوریت شده با مقاومت بالا در برابر ضربه و حرارت در رنگ های مشکی و سفید ساخته می شود. قطات اصلی به کار رفته در این اجاق گاز میلاد ساخت کشور ترکیه می باشند. گاز رومیزی شیشه ای نظافت آسان تری (با یک دستمال و کمی شیشه پاک کن) نسبت به گاز استیل دارد اما به دلیل اینکه سریع تر لک می شوند نیازمند نظافت روزانه هستند. گاز رومیزی شیشه ای میلاد از نظر تعداد شعله به پنج دسته گروه بندی می شوند که شامل گاز شیشه ای پنج شعله میلاد، گاز شیشه ای چهار شعله میلاد، گاز شیشه ای سه شعله میلاد، گاز شیشه ای دو شعله میلاد و گاز شیشه ای تک شعله میلاد هستند. گاز رومیزی شیشه ای میلاد در اکثر مدل ها دارای یک شعله پلوپز به صورت مجزا می باشد که عموما در وسط یا کنار گاز تعبیه شده است. اجاق گاز شیشه ای میلاد به دلیل قیمت مناسب و اقتصادی آن و همچنین ظاهر زیبا و مدرنی که دارد از محبوبیت بالایی در بین مشتریان برخوردار است.

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0