دسته بندی محصولات لیست برند
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - شیرآلات بهداشتی شایان

فیلتر
قیمت

 • از0تومان تا2,944,000تومان
رنگ بندی
 • کروم
 • طلایی
 • سفید
 • مشکی
 • رزگلد
 • طلامات
نوع شیرآلات
 • شیر توالت
 • شیر روشویی
 • شیر حمام
 • شیر ظرفشویی
 • ست
انواع شیر ظرفشویی
 • دو منظوره
 • شاوری
 • فنری
 • دیواری
انواع شیر روشویی
 • پایه بلند
 • معمولی
 • دیواری
 • متحرک
 • چشمی
 • لمسی
logo
شیر روشویی شایان مدل الماس دسته بغل

شیر روشویی شایان مدل الماس دسته بغل

959,000 تومان 1,009,200 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل نگین

شیر روشویی شایان مدل نگین

923,000 تومان 971,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ساحل

شیر روشویی شایان مدل ساحل

633,000 تومان 666,100 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل شقایق

شیر روشویی شایان مدل شقایق

609,000 تومان 640,200 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل الماس

شیر روشویی شایان مدل الماس

1,222,000 تومان 1,285,400 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارس

شیر روشویی شایان مدل ارس

1,919,000 تومان 2,019,800 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارس طلایی

شیر روشویی شایان مدل ارس طلایی

2,246,000 تومان 2,363,200 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارس طلایی پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل ارس طلایی

2,797,000 تومان 2,944,000 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل باران

شیر روشویی شایان مدل باران

765,000 تومان 804,900 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل باران طلایی

شیر روشویی شایان مدل باران طلایی

1,112,000 تومان 1,169,600 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل بلورین

شیر روشویی شایان مدل بلورین

814,000 تومان 856,100 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل دریا

شیر روشویی شایان مدل دریا

655,000 تومان 688,900 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل دنا

شیر روشویی شایان مدل دنا

594,000 تومان 624,900 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل دیبا

شیر روشویی شایان مدل دیبا

507,000 تومان 533,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل درسا

شیر روشویی شایان مدل درسا

611,000 تومان 642,300 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل کارون1

شیر روشویی شایان مدل کارون 1

1,084,000 تومان 1,140,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل کارون2

شیر روشویی شایان مدل کارون 2

1,084,000 تومان 1,140,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل مروارید

شیر روشویی شایان مدل مروارید

540,000 تومان 567,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارکیده

شیر روشویی شایان مدل ارکیده

980,000 تومان 1,030,800 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارکیده پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل ارکیده

1,732,000 تومان 1,822,700 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل ارکیده طلایی پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل ارکیده طلایی

2,092,000 تومان 2,201,800 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل پرشین

شیر روشویی شایان مدل پرشین

916,000 تومان 964,100 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل رز1

شیر روشویی شایان مدل رز 1

811,000 تومان 853,200 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل رز2

شیر روشویی شایان مدل رز 2

811,000 تومان 853,200 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل صدف

شیر روشویی شایان مدل صدف

732,000 تومان 770,400 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل شیبا

شیر روشویی شایان مدل شیبا

806,000 تومان 847,400 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل شیبا سفید

شیر روشویی شایان مدل شیبا سفید

913,000 تومان 960,600 تومان
5%
شیر توالت تک حالته شایان مدل کریستال تنسو

شیر توالت تک حالته شایان مدل کریستال تنسو

175,000 تومان 184,000 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل کریستال تنسو

شیر روشویی شایان مدل کریستال تنسو

923,000 تومان 971,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل الماس

شیر حمام شایان مدل الماس

1,200,000 تومان 1,262,600 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل ارس

شیر حمام شایان مدل ارس

1,856,000 تومان 1,953,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل ارس طلایی

شیر حمام شایان مدل ارس طلایی

2,201,000 تومان 2,316,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل باران

شیر حمام شایان مدل باران

944,000 تومان 993,200 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل باران طلایی

شیر حمام شایان مدل باران طلایی

1,371,000 تومان 1,442,900 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل بلورین

شیر حمام شایان مدل بلورین

887,000 تومان 932,900 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل دریا

شیر حمام شایان مدل دریا

638,000 تومان 671,100 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل درسا

شیر حمام شایان مدل درسا

586,000 تومان 616,100 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل کارون1

شیر حمام شایان مدل کارون 1

1,220,000 تومان 1,283,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل کارون2

شیر حمام شایان مدل کارون 2

1,220,000 تومان 1,283,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل مروارید

شیر حمام شایان مدل مروارید

654,000 تومان 688,200 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل نگین

شیر حمام شایان مدل نگین

1,118,000 تومان 1,175,800 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل ارکیده

شیر حمام شایان مدل ارکیده

1,025,000 تومان 1,078,800 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل ارکیده طلایی

شیر حمام شایان مدل ارکیده طلایی

1,374,000 تومان 1,446,100 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل پرشین

شیر حمام شایان مدل پرشین

1,047,000 تومان 1,101,400 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل رز1

شیر حمام شایان مدل رز 1

980,000 تومان 1,031,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل رز2

شیر حمام شایان مدل رز 2

980,000 تومان 1,031,500 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل صدف

شیر حمام شایان مدل صدف

815,000 تومان 857,800 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل ساحل

شیر حمام شایان مدل ساحل

705,000 تومان 741,100 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل شیبا

شیر حمام شایان مدل شیبا

910,000 تومان 957,400 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل شیبا سفید

شیر حمام شایان مدل شیبا سفید

1,033,000 تومان 1,087,200 تومان
5%
شیر حمام شایان مدل کریستال تنسو

شیر حمام شایان مدل کریستال تنسو

1,118,000 تومان 1,175,800 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل الماس

شیر توالت شایان مدل الماس

1,200,000 تومان 1,262,600 تومان
5%
شیر توالت تک حالته شایان مدل الماس

شیر توالت تک حالته شایان مدل الماس

177,000 تومان 185,800 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل ارس

شیر توالت شایان مدل ارس

2,239,000 تومان 2,355,800 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل ارس طلایی

شیر توالت شایان مدل ارس طلایی

2,577,000 تومان 2,712,400 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل باران

شیر توالت شایان مدل باران

876,000 تومان 921,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل باران طلایی

شیر توالت شایان مدل باران طلایی

1,558,000 تومان 1,639,800 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل بلورین

شیر توالت شایان مدل بلورین

772,000 تومان 811,600 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل دریا

شیر توالت شایان مدل دریا

520,000 تومان 547,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل دنا

شیر توالت شایان مدل دنا

549,000 تومان 577,600 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل درسا

شیر توالت شایان مدل درسا

459,000 تومان 483,100 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل کارون1

شیر توالت شایان مدل کارون 1

1,154,000 تومان 1,214,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل کارون2

شیر توالت شایان مدل کارون 2

1,154,000 تومان 1,214,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل کریستال تنسو

شیر توالت شایان مدل کریستال تنسو

1,042,000 تومان 1,096,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل مروارید

شیر توالت شایان مدل مروارید

499,000 تومان 525,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل نگین

شیر توالت شایان مدل نگین

1,042,000 تومان 1,096,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل ارکیده

شیر توالت شایان مدل ارکیده

959,000 تومان 1,009,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل ارکیده طلایی

شیر توالت شایان مدل ارکیده طلایی

1,359,000 تومان 1,430,400 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل پرشین

شیر توالت شایان مدل پرشین

884,000 تومان 930,500 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل رز1

شیر توالت شایان مدل رز 1

832,000 تومان 875,600 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل رز2

شیر توالت شایان مدل رز 2

832,000 تومان 875,600 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل صدف

شیر توالت شایان مدل صدف

576,000 تومان 606,300 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل ساحل

شیر توالت شایان مدل ساحل

517,000 تومان 543,500 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل شیبا

شیر توالت شایان مدل شیبا

847,000 تومان 891,200 تومان
5%
شیر توالت شایان مدل شیبا سفید

شیر توالت شایان مدل شیبا سفید

955,000 تومان 1,004,500 تومان
5%
شیر روشویی شایان مدل بهار

شیر روشویی شایان مدل بهار

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل دیانا کلاسیک

شیر روشویی شایان مدل دیانا کلاسیک

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل جم

شیر روشویی شایان مدل جم

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل نگین فانتزی

شیر روشویی شایان مدل نگین فانتزی

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل نگین پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل نگین

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل ساحل دیواری

شیر روشویی دیواری شایان مدل ساحل

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل دیبا پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل دیبا

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل مرجان

شیر روشویی شایان مدل مرجان

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل پرشین پایه بلند

شیر روشویی پایه بلند شایان مدل پرشین

ناموجود
5%
شیر روشویی شایان مدل زمرد

شیر روشویی شایان مدل زمرد

ناموجود
5%
شیر حمام شایان مدل دنا

شیر حمام شایان مدل دنا

ناموجود
5%
شیر حمام شایان مدل دیبا

شیر حمام شایان مدل دیبا

ناموجود
5%
شیر حمام شایان مدل تک حالته درسا

شیر حمام تک حالته شایان مدل درسا

ناموجود
5%
شیر حمام شایان مدل مرجان

شیر حمام شایان مدل مرجان

ناموجود
5%
شیر حمام شایان مدل زمرد

شیر حمام شایان مدل زمرد

ناموجود
5%
شیر توالت شایان مدل دیانا کلاسیک

شیر توالت شایان مدل دیانا کلاسیک

ناموجود
5%
شیر توالت شایان مدل دیبا

شیر توالت شایان مدل دیبا

ناموجود
5%
شیر توالت شایان مدل مرجان

شیر توالت شایان مدل مرجان

ناموجود
5%
شیر توالت شایان مدل زمرد

شیر توالت شایان مدل زمرد

ناموجود
5%
 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0