دسته بندی محصولات لیست برند پیشنهاد ویژه فروشنده شوید
Kichno Logo

فروشگاه اینترنتی کیچنو - هود آشپزخانه بیمکث

فیلتر
قیمت

 • از1,249,900تومان تا28,109,000تومان
نوع
 • مورب
 • شومینه ای
 • مخفی
 • جزیره ای
 • زیر کابینتی
 • یکپارچه
جنس
 • استیل
 • شیشه
 • استیل و شیشه
سایز
 • 60 سانتیمتر
 • 70 سانتیمتر
 • 80 سانتیمتر
 • 90 سانتیمتر
 • 100 سانتیمتر
 • 85 سانتیمتر
 • 73 سانتیمتر
 • 89 سانتیمتر
 • 86 سانتیمتر
 • 74 سانتیمتر
 • 75 سانتیمتر
نوع پروانه و فن
 • پروانه و فن فلزی
 • پروانه و فن پلاستیکی نسوز
دور موتور
 • سه دور
 • چهار دور
 • توربو
 • سه دور توربو
 • چهار دور توربو
 • پنج دور توربو
 • هشت دور توربو
 • معمولی
سنسور دود و دما
 • دارد
 • ندارد
logo

هود مخفی بیمکث مدل B2068U

تماس با فروشگاه
هود مخفی بیمکث مدل B2062U

هود مخفی بیمکث مدل B2062U

تماس با فروشگاه
هود مخفی بیمکث مدل B2061U

هود مخفی بیمکث مدل B2061U

تماس با فروشگاه
هود مخفی بیمکث مدل B2052U

هود مخفی بیمکث مدل B2052U

تماس با فروشگاه
هود مخفی بیمکث مدل B2030U

هود مخفی بیمکث مدل B2030U

تماس با فروشگاه
هود جزیره ای بیمکث مدل B116U

هود جزیره ای بیمکث مدل B116U

تماس با فروشگاه
هود جزیره ای بیمکث مدل B111U

هود جزیره ای بیمکث مدل B111U

تماس با فروشگاه
هود جزیره ای بیمکث مدل B2007U

هود جزیره ای بیمکث مدل B2007U

تماس با فروشگاه
هود زیرکابینتی بیمکث مدل B8002U

هود زیرکابینتی بیمکث مدل B8002U

تماس با فروشگاه
هود زیرکابینتی بیمکث مدل B4002U

هود زیرکابینتی بیمکث مدل B4002U

تماس با فروشگاه
هود زیرکابینتی بیمکث مدل B1002U

هود زیرکابینتی بیمکث مدل B1002U

تماس با فروشگاه
هود شومینه ای بیمکث مدل B2041U Flight

هود شومینه ای بیمکث مدل B2041U Flight

تماس با فروشگاه
هود شومینه ای بیمکث مدل B2039U spry1

هود شومینه ای بیمکث مدل B2039U spry1

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل 2028U

تماس با فروشگاه
هود شومینه ای بیمکث مدل B2025U استیل

هود شومینه ای بیمکث مدل B2025U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B2018U استیل

تماس با فروشگاه
هود شومینه ای بیمکث مدل B2016U استیل

هود شومینه ای بیمکث مدل B2016U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B2012U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B2010U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B2005U استیل

تماس با فروشگاه
هود شومینه ای بیمکث مدل B7004U استیل

هود شومینه ای بیمکث مدل B7004U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B7002U استیل

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B5002U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2067U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2067U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2066U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2066U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2065U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2065U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2064U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2064U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2063U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2063U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2060U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2060U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2059U سفید

هود مورب بیمکث مدل B2059U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2057U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2057U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2057U سفید

هود مورب بیمکث مدل B2057U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2056U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2056U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2056U رفلکس

هود مورب بیمکث مدل B2056U رفلکس

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2055U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2055U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2055U استیل

هود مورب بیمکث مدل B2055U استیل

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2053U موج بهار

هود مورب بیمکث مدل B2053U موج بهار

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2050U طرح آشک

هود مورب بیمکث مدل B2050U طرح آشک

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2049U درب اتوماتیک

هود مورب بیمکث مدل B2049U درب اتوماتیک

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2048U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2048U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2047U

هود مورب بیمکث مدل B2047U

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2045U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2045U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2044U سفید

هود مورب بیمکث مدل B2044U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2044U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2044U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2043U طرح لبخند

هود مورب بیمکث مدل B2043U طرح لبخند

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2043U مشکی طرح لبخند

هود مورب بیمکث مدل B2042U مشکی طرح لبخند

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2040U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2040U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2038U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2038U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2037U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2037U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2036U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2036U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2035U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2035U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2032U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2032U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2032U پلاس

هود مورب بیمکث مدل B2032U پلاس

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2027U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2027U مشکی

تماس با فروشگاه

هود مورب بیمکث مدل B2027U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2024U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2024U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2023U مشکی درب اتوماتیک

هود مورب بیمکث مدل B2023U مشکی درب اتوماتیک

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2022U مشکی درب اتوماتیک

هود مورب بیمکث مدل B2022U مشکی درب اتوماتیک

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2017U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2017U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2032U سفید

هود مورب بیمکث مدل B2032U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2032U طرح ملودی

هود مورب بیمکث مدل B2032U طرح ملودی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2046U سفید

هود مورب بیمکث مدل B2046U سفید

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2046U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2046U مشکی

تماس با فروشگاه
هود مورب بیمکث مدل B2026U مشکی

هود مورب بیمکث مدل B2026U مشکی

تماس با فروشگاه

هود شومینه ای بیمکث مدل B2010U GS

ناموجود
 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8

راه های تماس فروشگاه

 • شماره تماس : 2 الی 021۲۶۳۰۵۰۰۱ - 4 الی 021۲۶14۵۰۰3 - ۰۹۱۰۷۲۱۰۹۹۳
 • ایمیل : info[at]kitchno.com
 • آدرس : تهران، خیابان بنی هاشم، پاساژ گلشن راز، طبقه منفی یک، پلاک 8
0